Ustawa dotycząca ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeuty – jak ją rozumieć?

Aby zrozumieć język ustawowy, warto poświęcić dłuższą chwilę, by dobrze zinterpretować każdy zapis. Uaktualniona ustawa dotycząca ciągłości stażu zawodowego fizjoterapeutów oraz bezczynności zawodowej – choć została sformułowana we względnie przejrzysty sposób, nadal budzi wątpliwości interpretacyjne wśród tej grupy zawodowej. Wyjaśniamy krok po kroku, co oznaczają poszczególne zapisy.

Kogo dotyczy ustawa o bezczynności zawodowej fizjoterapeutów i co zawiera?

Znowelizowana i uchwalona przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów ustawa z dn. 11 lutego 2020 r. zawiera m.in. wykaz działań, które musi podjąć fizjoterapeuta chcący wrócić do pracy po okresie bezczynności zawodowej, czyli wynoszącym więcej niż 5 lat w ostatnich 6 latach. Wszelkie zapisy dotyczą:

 1. fizjoterapeutów, którzy zawiesili swoją praktykę zawodową lub ją zakończyli,
 2. fizjoterapeutów, którzy zakończyli pracę opartą na umowie o pracę, umowie cywilnoprawnej, współpracy w ramach wolontariatu lub stosunku służbowego z powodu ich wygaśnięcia lub rozwiązania,
 3. fizjoterapeutów, którzy nigdy wcześniej nie pracowali w zawodzie, a otrzymali dyplom ukończenia szkoły, uprawniający do pełnienia obowiązków zawodowych.

Moment, od którego naliczany jest czas bezczynności zawodowej rozpoczyna się w dniu zakończenia pracy zawodowej wspomnianej w pkt 1. oraz 2. lub w przypadku pkt 3. od dnia uzyskania dyplomu.

Powrót do pracy po okresie bezczynności zawodowej – co trzeba zrobić?

Jeśli okres bezczynności zawodowej jest dłuższy niż ten wskazany w ustawie (5 lat) fizjoterapeuta musi wysłać zawiadomienie do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów (najlepiej za pośrednictwem poczty elektronicznej), zawierające:

 • Informacje o dokładnym czasie trwania bezczynności zawodowej;
 • Zgodę kierownika placówki leczniczej na odbycie szkolenia w tej placówce. Szkolenie ma na celu przypomnieć wiadomości teoretyczne oraz praktyczne z zakresu wiedzy z fizjoterapii uzyskanej na studiach. Odbywa się ono pod nadzorem fizjoterapeuty, który jest magistrem z przynajmniej 5-letnim stażem pracy lub osoby, będącej specjalistą fizjoterapii;

Po wysłaniu kompletnego zawiadomienia, fizjoterapeuta uzyskuje skierowanie wydane przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dołączoną kartą przeszkolenia. Od tamtej pory fizjoterapeuta może zacząć na nie uczęszczać. W sytuacji, gdy w danej placówce nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich czynności zawodowych, które są uwzględnione w programie, zachodzi możliwość odbycia szkolenia w więcej niż 1 podmiocie leczniczym, czyli np. w szpitalu i prywatnym gabinecie.

Kiedy przeszkolenie jest koniecznie, a kiedy nie? – przykłady

Stan na 14.04.2021 r.

Przykład nr 1: Studentka fizjoterapii II stopnia uzyskała dyplom ukończenia szkoły wyższej 5 lipca 2018 r. Od tamtej pory nie podjęła pracy w zawodzie fizjoterapeuty. Aktualnie okres bezczynności zawodowej wynosi niecałe 2 lata, a więc studentka może podjąć pracę bez konieczności odbycia przeszkolenia.

Przykład nr 2: Fizjoterapeuta zakończył praktykę zawodową 20 października 2015 r. Od tamtej pory przestał pracować w zawodzie fizjoterapeuty. Na ten moment okres bezczynności zawodowej przekracza 5 lat, a więc musi odbyć przeszkolenie.

Czy czas bezczynności zawodowej fizjoterapeuty może zostać przerwany?

Tak, może. Gdy fizjoterapeuta podejmie pracę w zawodzie przed upłynięciem 5 lat bezczynności zawodowej, jej czas przestaje być naliczany, a przeszkolenie nie jest konieczne. Jest jednak warunek – fizjoterapeuta musi podejmować praktykę przez przynajmniej pół roku w wymiarze miesięcznym i wynoszącym przynajmniej 40 godzin. Jest to naliczane do jego stażu pracy, który (w zależności od charakteru pracy) potwierdzają odpowiednie dokumenty, takie jak:

 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenie lub umowa o dzieło, z uwzględnieniem okresu jej zawarcia, zakresu czynności zawodowych, ewidencji czasu pracy (wymiaru) oraz potwierdzenia w postaci zaświadczenia o tym, że praktyka zawodowa jest realizowana lub już wykonana,
 • informacja o numerze księgi rejestrowej w przypadku praktyk zawodowych,
 • wypis z CEIDG lub numer REGON w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • porozumienie o współpracy w przypadku wolontariatu, zawierające te same informacje, które są potrzebne w umowie zlecenie lub umowie o dzieło,
 • zaświadczenie wydane za granicą w przypadku pracy w innym kraju niż Polska, w którym znajdą się informacje takie jak: okres zatrudnienia oraz dokument, który jednoznacznie wskazuje na to, że dane kwalifikacje w zawodzie są uznawane przez określony kraj,
 • rozkaz komendanta jednostki organizacyjnej lub wojskowej, policji, straży pożarnej, straży granicznej lub Ministra Obrony Narodowej w przypadku stosunku służbowego, który zawiera decyzję o wyznaczeniu do pełnienia czynności zawodowych.

Jakie inne czynności zawodowe fizjoterapeuty liczą się do stażu pracy fizjoterapeuty?

Oprócz czynności zawodowych fizjoterapeuty, które znajdują się w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty jako liczące się do stażu pracy, są też inne – równie ważne, które mogą przerwać okres bezczynności zawodowej. Są nimi m.in.:

 • praktyka zawodowa, polegająca na nadzorze udzielania świadczeń zdrowotnych lub ich organizowaniem i planowaniem,
 • prowadzenie badań naukowych, związanych z fizjoterapią,
 • czynności związane z nauczeniem innych fizjoterapeutów o zawodzie,
 • zarządzanie (kierowanie) organizacją pracy innych fizjoterapeutów.
UDOSTĘPNIJ UDOSTĘPNIJ

Nasze studio w liczbach

Rekomendacje

Mariusz Dzięcioł

Mariusz Dzięcioł

Karolina i Michał to dwójka nieocenionych ekspertów w swojej branży. Jednak nie zawsze dobrzy fachowcy potrafią dobrze sprzedawać swoje usługi, Oni to potrafią i robią to coraz lepiej. Co najważniejsze wspierają też innych w tworzeniu swojego biznesu.Rozmowy z Nimi dały mi wiele więcej niż książki i blogi o biznesie. Uważam, że w branży zdrowotnej, czy fitness brakuje nam właśnie takich mentorów jak Oni, dlatego bardzo się cieszę, że dzielą się teraz swoimi doświadczeniami na szerszym forum. Co najważniejsze, oprócz tego, co robić mówią też o tym, czego nie robić i dlaczego, a wiedza ta poparta jest nie tylko teorią ale co najważniejsze skuteczną praktyką. [ pokaż dalej ][ pokaż mniej ]

Dawid Mieczkowski

Dawid Mieczkowski

Mówi się, że ważne jest otaczanie się dobrymi ludźmi. Do takich z pewnością można zaliczyć Karolinę i Michała. Dzięki nim nauczyłem dużo nie tylko jako trener, ale przede wszystkim człowiek. Bez wątpienia są to ludzie o ciepłym serduchu, skorzy do pomocy i chętnie dzielący się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem. Życzę każdemu takich przyjaciół. [ pokaż dalej ][ pokaż mniej ]

Kamil Ciężki

Kamil Ciężki

Karolina i Michał to dwoje profesjonalistów w swoich dziedzinach, którzy nie tylko sami osiągnęli ogromny sukces biznesowy w branży fizjoterapeutycznej czy około-fitnessowej, ale też wiedzą, jak o tym mówić i jak innym pokazać, co można zrobić, aby podobny sukces osiągnąć. Służą mądrym słowem i wsparciem merytorycznym, a patrząc na ich działania można się naprawdę nieźle zmotywować i zainspirować. [ pokaż dalej ][ pokaż mniej ]

Patrycja / Pełnia Ruchu

Patrycja / Pełnia Ruchu

Karolina i Michał tworzą świetnie dobraną w życiu prywatnym i zawodowym parę, która prze do przodu, jak burza. W tym wszystkim zachowują profesjonalizm i spokój, który w połączeniu z ich wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w sporcie i terapii ruchowej daje świetne rezultaty biznesowe, czym chcą i chętnie dzielą się z innymi. Polecam ich jako ludzi, którzy wiedzą, co mówią i robią. [ pokaż dalej ][ pokaż mniej ]