var productFinalStock = Nieprawidłowe ID produktu.; var max = 0; document.addEventListener('DOMContentLoaded', (event) => { function replaceTextInElement(element, oldText, newText) { // Pobierz całą zawartość elementu let elementText = element.innerHTML; // Zamień wszystkie wystąpienia oldText na newText let updatedText = elementText.replace(new RegExp(oldText, 'g'), newText); // Zaktualizuj zawartość elementu element.innerHTML = updatedText; } // Znajdź wszystkie spany o klasie 'stan' const spans = document.querySelectorAll('span.stan'); spans.forEach(span => { replaceTextInElement(span, 'XLX', productFinalStock); }); // Generowanie obrazków w zależności od wartości max i productFinalStock const stanLudziki = document.querySelector('.stan-ludziki'); const fullHuman19Url = 'https://zdrowybiznes.com.pl/mentoring/full_human-21.svg'; const fullHuman20Url = 'https://zdrowybiznes.com.pl/mentoring/full_human-20.svg'; let ludzikiHtml = ''; if (max > 0 && Number.isInteger(productFinalStock)) { for (let i = 0; i < max; i++) { if (i < productFinalStock) { ludzikiHtml += ''; } else { ludzikiHtml += ''; } } } stanLudziki.innerHTML = ludzikiHtml; const style = document.createElement('style'); style.innerHTML = ` .stan-ludziki { display: flex; flex-wrap: wrap; } .stan-ludziki img { max-width: 100%; width: ${100 / max}%; height: auto; } @media (max-width: 992px) { .stan-ludziki img { width: ${200 / max}%; } } `; document.head.appendChild(style); });